Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Anne Sophie Callesen

Radikale græsrødder kræver DONG-undersøgelse

Artikel bragt i Information den 11. august 2016

Radikale græsrødder kræver nu en undersøgelse af DONG-salget, efter at der er blevet stillet spørgsmål ved, om staten har solgt dele af sine aktier i energiselskabet for billigt.

Det sker, efter at statsrevisorerne tidligere på ugen afviste et forslag fra Enhedslistens Frank Aaen om en uvildig undersøgelse af salget af DONG. I stedet besluttede de at udarbejde et mindre notat.

Forud for Det Radikale Venstres landsmøde i næste måned har en kreds af partiets medlemmer, herunder flere folketingskandidater samt lokalafdelingen i Aarhus, stillet et resolutionsforslag, om at der nedsættes en DONG-kommission.

»Som borgere er vi nødt til at kunne kigge magthaverne efter i kortene, og derfor har vi også behov for at få kastet lys over salget af DONG,« siger Anne Sophie Callesen, som er folketingskandidat i Østjylland, og fortsætter:

»Børsnoteringen af DONG har aktualiseret behovet for, at vi får set på hele forløbet, så vi fremover kan undgå lignende situationer, hvor offentligheden ikke oplyses ordentligt om så vigtig en politisk beslutning.«

Værdien af DONG Energy er blevet fordoblet, siden den daværende SRSF-regering for blot to år siden solgte dele af selskabet til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs og de danske pensionsselskaber ATP og PFA og dermed nedbragte statens ejerandel fra 81 til 60 procent.

Hvor værdien af DONG i 2014 blev sat til 44,8 milliarder kroner (efter kapitaludvidelsen), var værdien vokset til at være mellem 83 og 106 milliarder kroner i det såkaldte børsprojekt, da selskabet før sommerferien valgte at gå på børsen.

Den endelige værdi endte i udbuddet på 98,2 milliarder kroner, hvilket har givet ikke blot køberne en god høj forrentning.

En særlig ordning, hvor ledende medarbejdere i DONG i 2014 fik ret til at købe aktier til den daværende salgspris, har givet disse et tocifret millionbeløb i gevinst.

Ifølge folketingskandidat i København, Samira Nawa Amini, er der brug for en uvildig undersøgelse af, hvad der er foregået.

»For at genopbygge tilliden mellem politikere og befolkning er vi nødt til at have større gennemsigtighed omkring vigtige politiske beslutninger – også dem der allerede er truffet,« siger Samira Nawa Amini.

Bo Nissen Knudsen, formand for Hovedstadens radikale vælgerforening, er en tredje af medforslagsstillerne (modsat i Aarhus er der dog ikke flertal i den københavnske lokalafdeling for at støtte resolutionsforslaget).

»Når der har været så stor en interesse om salget, så har offentligheden dybest set krav på, at der kommer klarhed om præmisserne. Det bliver jo nok ikke den sidste privatisering af statslige selskaber, og hvis der er begået fejl, så er den eneste måde, man lærer af dem, naturligvis, at det bliver afdækket, hvordan de kunne ske. Det er ikke sikkert, at der er begået fejl. Men det må afklares,« siger Bo Nissen Knudsen.

R rystede ikke på hænderne

Mens salget af dele af DONG Energy endte med, at SF til sidst trådte ud af regeringen, rystede medlemmerne af den radikale folketingsgruppe dengang aldrig på hænderne.

Kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti var i 2014 modstandere af DONG-salget (selv om sidstnævnte parti var med i energiforliget, der i sin tid besluttede, at selskabet skulle privatiseres).

I dag henviser folketingsgruppen til den radikale landsformand, Svend Thorhauge, som siger følgende til forslaget om at nedsætte en DONG-kommission:

»Det er et væsentligt spørgsmål, og det er godt, at vi får taget den drøftelse i partiet. Allerede nu er der en god debat blandt medlemmerne, og så er det landsmødet, som afgør, hvilken vej vi skal gå. Hvis jeg på nuværende tidspunkt gik ud og sagde, at der skal være en undersøgelse – eller det skal der ikke være – så ville jeg konkludere på en igangværende debat. Det ville ikke være rigtigt. Ligesom det ville være forkert at melde stærke holdninger på et spørgsmål, hvor det er min opgave som landsformand at kæmpe for resultatet, uanset om det ender med en vedtagelse af forslaget eller ej. Men jeg hilser debatten velkommen. Bestemt gør jeg det.«