Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Anne Sophie Callesen

Publiceret

16. june
2016

Vores børn er vores fremtid

Børn skal trives og udvikle sig i trygge rammer for at kunne udnytte deres potentiale senere i livet.

Børn skal møde verden med tillid og selvværd. Tid og omsorg i daginstitutionerne er afgørende for at give børnene den ballast, de skal bruge til at udleve deres potentiale igennem resten af livet.

Vi skal skabe bedre rammer for børnenes hverdag i daginstitutioner ved at prioritere flere pædagoger per barn. Dermed kan vi også sørge for, at lærere og pædagoger er rustede til at modtage de børn, der har brug for særlig støtte for at kunne udvikle sig og blive en del af fællesskabet.

Vi ved, at børn der har gået i daginstitutioner med nok uddannede voksne, også får bedre liv som voksne. De klarer sig bedre på arbejdsmarkedet, tjener deres egne penge og færre begår kriminalitet.

Men en tidlig indsats er ikke kun en god økonomisk investering. Det er frem for alt en investering i børnenes fremtid, fordi det gode børneliv har værdi i sig selv.

Derfor siger jeg:

  • Flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver – vi skal have minimumsnormeringer. Mindst 1 voksen til 3 vuggestuebørn og 1 voksen til 6 børnehavebørn.
  • Flere små daginstitutioner – skab gode alternativer til de børn, der har behov for ekstra ro og tryghed for at kunne udvikle deres potentiale.
  • Ekstra pædagoger til Gellerup og Bispehaven - løs problemerne i socialt udsatte boligområder ved at prioritere en tidlig indsats i stedet for tvang og straf, når skaden er sket.
  • Skab gode børneliv uden fattigdom og forskelsbehandling – afskaf kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen og genindfør børnecheck til flygtninge, så alle børn har de nødvendige vilkår for en god start på tilværelsen.